Vì sao cần tiến hành quan trắc nước ngầm ?

Tháng Mười Một 29, 2021 - Danh mục: Quan Trắc Nước Ngầm,Tin tức

Nước ngầm cung cấp phần lớn nước ăn uống, sinh hoạt và sản xuất. Thế nhưng,mỗi năm có đến hàng ngàn người tử vong và những ca bệnh đến từ nguyên nhân sử dụng nước bị ô nhiễm. Quá trình quan trắc ở nhiều nơi cũng ghi nhận được mức độ ô nhiễm về hóa chất độc hại, kim loại nặng, chất hữu cơ…vượt ngưỡng cho phép.

Vì thế để có thể ngăn chặn được sự thoái hóa chất lượng nước ngầm vì ô nhiễm cần tiến hành quan trắc nước ngầm kịp thời và có hướng xử lý nhanh chóng đối với nước ngầm ở nước ta hiện nay.

Theo quy định, quan trắc nước ngầm là hoạt động đo lường, theo dõi các yếu tố về lưu lượng, mực nước, thành phần các chất có trong nước ngầm nhằm đánh giá về chất lượng, hiện trạng, biến động của nguồn nước ngầm được quan trắc.

Nên tiến hành quan trắc nước ngầm liên tục hay gián đoạn?

Nước ngầm tại khu vực được lựa chọn tiến hành quan trắc, cần được thực hiện liên tục nhằm đảm bảo được các yếu tố:

  • Tối ưu hóa thời gian sản xuất
  • Kiểm soát được chất lượng nước ngầm

Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với sự biến động của nước ngầm qua từng thời điểm

Quan trắc nước ngầm được thực hiện như thế nào?

Sau khi thu thập thông tin và khảo sát thực tế, các kỹ sư sẽ tiến hành xây dựng các giếng phù hợp mục tiêu quan trắc. Trong đó, nếu đơn vị sử dụng nước ngầm với lưu lượng trên 3000m3/ngày – đêm bắt buộc phải xây dựng các giếng quan trắc để theo dõi hiện trạng nước ngầm.

  Quan trắc nước ngầm và quy trình quan trắc nước ngầm

Ngoài ra, tùy thuộc vào từng mức độ khai thác sẽ có yêu cầu khác nhau về số lượng giếng quan trắc cần phải xây dựng:

  • Cần xây dựng ít nhất 1 giếng khoan quan trắc đối với công trình khai thác có lưu lượng từ 3000 – dưới 5000m3/ngày đêm
  • Cần xây dựng ít nhất 2 giếng khoan quan trắc đối với công trình khai thác có lưu lượng từ 5000 – dưới 10.000m3/ngày đêm
  • Cần xây dựng ít nhất 3 giếng khoan đối với công trình khai thác có lưu lượng trên 10.000m3/ngày đêm khi quan trắc nước ngầm

Theo Thông tư 47/2017/TT-BTNMT, các chỉ tiêu cơ bản cần quan tâm khi quan trắc nước ngầm là: lưu lượng, mực nước, chất lượng nước. Những công trình với quy mô từ 3000m3/ngày đêm trở lên ngoài đảm bảo quan trắc đủ các chỉ tiêu trên còn cần phải quan trắc thêm thông số mực nước ở các giếng quan trắc.

Tham khảo thêm thông số quan trắc nước ngầm ở bảng bên dưới:

Tiến hành quan trắc nước ngầm với tần suất như thế nào mới hợp lý?

Đối với thông số mực nước khi quan trắc cần được thực hiện với tần suất tối thiểu 6 ngày/lần. Quá trình này cần được thực hiện cùng lúc tại các giếng quan trắc và giếng khai thác.

Đối với quan trắc thông số về lưu lượng cần dựa vào lưu lượng nước thực tế của từng giếng và toàn bộ công trình trong thời gian 24 giờ.

  Vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường

Khi tiến hành quan trắc nước ngầm đối với thông số chất lượng nước cần lưu ý thực hiện vào cùng một thời điểm nhất định ở các giếng khai thác và giếng quan trắc.

Làm thế nào tạo báo cáo quan trắc nước ngầm đúng chuẩn?

Để đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường trong quá trình tổng hợp báo cáo môi trường nước ngầm cần
chú ý đến:

Các số liệu liên quan đến mực nước, các giá trị so sánh

Số liệu về bình quân lưu lượng khai thác, biểu đồ cho thấy mức độ khai thác nước ngầm của giếng khai thác và của cả công trình

Các số liệu, diễn biến về chất lượng khi quan trắc nước ngầm qua các năm

Phân tích, đánh giá tổng kết về các thông số đã quan trắc. Đồng thời, đưa ra các cảnh báo, kiến nghị nếu có.

Trong quá trình quan trắc, nếu phát hiện có bất thường xảy ra: tăng đột biến số lượng vi trùng, sụt lún đất, giảm lưu lượng, mực nước xuống thấp…cần ngay lập tức báo cho cơ quan quản lý tài nguyên môi trường của địa phương để tiến hành xử lý kịp thời.

Thông tin chi tiết có thể liên hệ:
Trung tâm Công Nghệ Quan Trắc

Tel: 0915.891.666