Quan trắc nước thải định kỳ

Tháng Mười Một 29, 2021 - Danh mục: Quan Trắc Nước Thải,Tin tức

Quan trắc nước thải không còn là khái niệm xa lạ trước thực trạng nước thải bị ô nhiễm như hiện nay. Hệ thống này giúp đánh giá được hiệu quả của quá trình xử lý nước thải. Đồng thời dựa vào các kết quả phân tích có kiểm soát được thành phần ô nhiễm có trong nước thải. Từ đó đưa ra phương pháp xử lý ô nhiễm trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Và để duy trì hiệu quả, hệ thống này cần được thực hiện theo định kỳ. Vậy quan trắc nước thải định kỳ cần lưu ý những gì, hãy cùng chúng tôi tìm hiều nhé.

Khi nào cần thực hiện quan trắc theo định kỳ?

Theo nghị định 40/2019/NĐ-CP các đối tượng sau phải bắt buộc phải thực hiện quan trắc định kỳ.

Đối với các khu công nghiệp, cơ sở đã đi vận hành với mức công suất, quy mô tương đương các đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động của môi trường. Và có khối lượng thải ra môi trường từ 20m3/24 giờ. Các đối tượng này cần được quan trắc với tần suất 3 tháng / lần
Các dự án, cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương các đối tượng phải đăng ký bảo vệ môi trường. Và có khối lượng thải ra môi trường từ 20m3/24 giờ. Các đối tượng này cần được quan trắc nước thải định kỳ với tần suất 6 tháng / lần.

  Quan trắc không khí xung quanh - Hoạt động quan trọng trong quy trình Quản lý chất lượng không khí

Đối với các loại hình doanh nghiệp thực hiện đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp cần thực hiện quan trắc định kỳ theo hệ thống hoặc yêu cầu của chủ các cơ sở. Tuy nhiên, tần suất không được vượt quá hai điều trên.

 

Lưu ý khi thực hiện quan trắc nước thải

Các hoạt động quan trắc theo định kỳ cần phải được phê duyệt về kế hoạch bảo vệ môi trường của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Các số liệu của hệ thống quan trắc nước thải cần phải truyền dữ liệu trực tiếp và liên tục lên Sở Tài Nguyên và Môi Trường.

Thông thường quá trình quan trắc nước thải sẽ tiến hành phân tích các thông số: lưu lượng đầu vào – đầu ra, nhiệt độ, pH, COD, TSS và các thông số tùy thuộc vào đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động.

Quá trình quan trắc nước thải định kỳ phải đảm bảo hệ thống lấy mẫu nước quan trắc được quản lý bởi sở Tài Nguyên – Môi Trường, camera quan sát hệ thống phải đảm bảo về chất lượng và có khả năng lưu
giữ hình ảnh trong vòng 3 tháng gần nhất.

Hoàn thiện các báo cáo quan trắc định kỳ như thế nào?

Sau khi kết thúc quá trình phân tích và ghi nhận các kết quả quan trắc nước thải nhận được sẽ tiến hành tạo lập các báo cáo quan trắc. Các báo cáo này thường được gửi đến những nơi sau:
Sở Tài Nguyên – Môi Trường: đối với những cơ sở, doanh nghiệp đã thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi hoạt động.

  Tác hại của bụi trong môi trường lao động

Phòng Tài Nguyên – Môi Trường: đối với các dự án đã thực hiện cam kết bảo vệ môi trường trước khi hoạt động.

Ngoài ra, cần nộp thêm các bản báo cáo quan trắc nước thải định kỳ cho ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, ban quản lý
doanh nghiệp…

Cách tạo một báo cáo quan trắc môi trường đúng chuẩn?

Để tạo một báo cáo quan trắc môi trường khoa học và đạt yêu cầu theo quy định cần lần lượt đặt các câu hỏi sau:
Quy mô công ty? Công suất của hệ thống xả thải? Yêu cầu về các chỉ tiêu quan trắc của công ty?
Cử cán bộ/ kỹ sư đến thực hiện quan trắc môi trường theo các kế hoạch đã lập sẵn.
Xây dựng báo cáo quan trắc môi trường.
Tiến hành gửi các báo cáo quan trắc nước thải định kỳ đến cơ quan có thẩm quyền