Bút đo độ mặn Horiba Salt-11

Tháng Mười Hai 6, 2021 - Danh mục: Thiết bị quan trắc - Từ khóa:

Hầu hết các máy đo nồng độ muối đọc kết quả dựa trên độ dẫn, điều đó có nghĩa là tất cả các ion có mặt trong dung dịch đều có tác động đến “nồng độ muối”. Máy đo nồng độ muối LAQUAtwin chỉ phát hiện duy nhất các ion natri, do đó kết quả đọc được là hoàn toàn dựa trên hàm lượng NaCl có trong mẫu, cho kết quả chính xác nhất có thể.
Sử dụng bút đo LAQUAtwin Salt 11* để đo nồng độ muối chỉ với 0.3mL mẫu**.
(*) Chỉ có thể phát hiện ion trong nước; không thể đo các chất điện ly trong dầu. Phép đo ion có thể bị ảnh hưởng bởi các ion không mong muốn.
(**) 0.05mL khi sử dụng tấm lấy mẫu của Horiba.

Liên Hệ: 0349.806.490

Đặc điểm

Điện cực titan chịu ăn mòn. Có đường hiệu chuẩn NaCl và nước biển

để đọc chính xác kết quả độ muối.

 

Các ứng dụng bao gồm:

Trong nông nghiệp; nuôi tôm; quản lý chất lượng thực phẩm, quản lý sức khỏe.

Thu được kết quả phân tích chất lượng nước chính xác và trực tiếp chỉ từ một giọt mẫu với cảm biến phẳng duy nhất có ở máy đo LAQUAtwin – kết tinh của 60 năm công nghệ chế tạo cảm biến của Horiba. Lựa chọn máy đo LAQUAtwin phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn từ bảy thông số điện hóa học như pH, độ dẫn, nồng độ muối và số ion (Na+, K+, NO3-, Ca2+). Đơn giản và nhỏ gọn, LAQUAtwin là phòng thí nghiệm tại chỗ của bạn. Sử dụng LAQUAtwin ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào.

  Cảm biến lưu lượng chất lỏng HORIBA, Liquid Flow Meter