Quy định về thực hiện quan trắc, giám sát môi trường

Tháng Mười Hai 1, 2021 - Danh mục: Thông tư nghị định,Tin tức

Từ ngày 10/7/2021, thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc chất thải bị phạt 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Ngày 24/5/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/7/2021.

Theo đó, khoản 12 Điều 1 Nghị định 55 quy định:

Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc chất thải (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) đối với trường hợp phải thực hiện và có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Theo nghị định 155, mức phạt  đối với hành vi này là từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Bổ sung Điều 13a. Vi phạm quy định về thực hiện quan trắc, giám sát môi trường vào trước điều 13: mức xử phạt được chia theo từng giai đoạn cụ thể của dự án:

  • Hành vi vi phạm trong quá trình thi công, xây dựng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
  • Hành vi vi phạm trong quá trình vận hành thử nghiệm dự án
  • Hành vi vi phạm khi dự án đi vào vận hành

Cụ thể , khi dự án đi vào vận hành chính thức và mắc phải các hành vi vi phạm quy định về thực hiện quan trắc môi trường thì bị xử phạt như sau:

  Thông tư số 18/2021/TT-BTNMT

a) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc chất thải (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) đối với trường hợp phải thực hiện và có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình giám sát môi trường xung quanh hoặc giám sát các vấn đề môi trường khác đối với trường hợp phải thực hiện và có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện quan trắc chất thải hoặc không báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm hoặc không xây dựng kế hoạch thực hiện quan trắc môi trường định kỳ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định đối với trường hợp phải thực hiện và có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; không thực hiện chương trình giám sát môi trường xung quanh hoặc giám sát các vấn đề môi trường khác đối với trường hợp phải thực hiện và có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

c) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc chất thải (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) đối với trường hợp phải thực hiện và có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải lặp báo cáo đánh giá tác động môi trường;

  Sương mù dày đặc, Hà Nội đang bước vào chu kỳ ô nhiễm không khí

d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện quan trắc chất thải hoặc không báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm hoặc không xây dựng kế hoạch thực hiện quan trắc môi trường định kỳ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định đối với trường hợp phải thực hiện và có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Qúy khách muốn tư vấn về quan trắc, giám sát môi trường vui lòng liên hệ THP TECH: 0915.891.666