Quan Trắc Môi Trường Nước

Quan trắc môi trường nước là 1 vấn đề cần thiết hiện nay, sau Thông tư 24/2017/TT-Bộ Tài Nguyên Môi Trường rất nhiều trạm quan trắc nước đã được các doanh nghiệp tiến hành lắp đặt. EK JSC đã giúp hàng trăm doanh nghiệp thực hiện quan trắc môi trường nước thải,nước mặt, nước ngầm. Đến với chúng tôi bạn hoàn toàn có thể yên tâm tin tưởng để hợp tác, đảm bảo báo cáo quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện đầy đủ.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Chương trình quan trắc môi trường nước