Hoàn thành lắp đặt hệ thống Quan trắc nước ngầm tự động đáp ứng thông tư 47 của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường

Tháng Mười Một 29, 2021 - Danh mục: Dự án,Quan Trắc Nước Ngầm

“Quan trắc nước ngầm tự động, liên tục” không chỉ giúp chủ đầu tư tối ưu hóa quy trình sản xuất, kiểm soát được lưu lượng khai thác mà còn giúp chủ đầu tư chủ động sắp xếp được kế hoạch sản xuất và đáp ứng được các quy định của Chính phủ về Quản lý và sử dụng tài nguyên nước dưới đất.

Quan trắc giếng cần những chỉ tiêu nào?

Theo quy định Thông tư 47/2017/TT-BTNMT về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, tùy vào mục tiêu của chương trình quan trắc mà các chỉ tiêu đo sẽ khác nhau. Một số chỉ tiêu cơ bản:

  • Mực nước tại các vị trí quan trắc là giếng khoan, giếng đào
  • Lưu lượng tại các vị trí quan trắc là điểm lộ, mạch lộ
  • Và một số chỉ tiêu về môi trường nước như: tính chất vật lý (màu, mùi, vị, độ đục), độ pH, độ dẫn điện (EC), hàm lượng oxy hoà tan (DO), thế oxy hoá khử (Eh hoặc ORP), độ kiềm và độ muối…

 

  Cung cấp, lắp đặt thiết bị phục vụ đầu tư mở rộng hạ tầng kỹ thuật trung tâm dữ liệu tại Cục CNTT và dữ liệu TNMT