Cảm Biến Đo Độ Đục BlueTrace

Tháng Mười Hai 10, 2021 - Danh mục: Thiết bị quan trắc - Từ khóa:

BlueTrace – Cảm biến độ đục là một đầu dò nhỏ gọn để đo độ đục, tổng chất rắn lơ lửng (TSS) và nhiệt độ trong nước. Cảm biến sử dụng nguyên lý đo ánh sáng phân tán và có tính năng bù nhiệt độ tích hợp. Giao diện Modbus cho phép tích hợp dễ dàng.

  Điện cực chọn lọc ion cho amoni