Mua thiết bị vả cải tạo hạ tầng phục vụ Quan trắc môi trường

Tháng Mười Hai 1, 2021 - Danh mục: Dự án

– Cung cấp thiết bị quan trắc môi trường và phòng thí nghiệm

  Hoàn thành lắp đặt hệ thống Quan trắc nước ngầm tự động đáp ứng thông tư 47 của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường