Đầu dò BlueSense

Tháng Mười Hai 9, 2021 - Danh mục: Thiết bị quan trắc - Từ khóa:

Đầu dò BlueSense tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý và tính toán các giá trị đo lường của các cảm biến vật lý và hóa học. Ngoài ra, đầu dò có chức năng điều khiển đầy đủ có thể bao gồm tất cả các tác vụ theo định hướng quy trình.
Đầu dò BlueSense tương thích với các cảm biến và thiết bị truyền động tương tự và kỹ thuật số của tất cả các nhà sản xuất.

Tính năng

 

  Điện cực pH