Cung cấp, lắp đặt thiết bị phục vụ đầu tư mở rộng hạ tầng kỹ thuật trung tâm dữ liệu tại Cục CNTT và dữ liệu TNMT

Tháng Mười Hai 1, 2021 - Danh mục: Dự án

Đầu tư mở rộng và nâng cấp hạ tầng CNTT phục vụ triển khai ứng dụng CNTT ngành tài nguyên và môi trường

– Hệ thống sàn nâng Trung tâm dữ liệu
– Hệ thống lưu điện
– Hệ thống điều hòa chính xác
– Hệ thống chống sét lan truyền

  Hoàn thành lắp đặt hệ thống Quan trắc nước ngầm tự động đáp ứng thông tư 47 của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường