Đầu đa cảm biến – MSH

Tháng Mười Hai 10, 2021 - Danh mục: Thiết bị quan trắc - Từ khóa:

Đầu đa cảm biến (MSH) là một sonde mô-đun cho phép tích hợp tối đa bốn cảm biến hoặc điện cực trong một đầu thăm dò chìm. Như một cấu hình có thể có, độ dẫn điện, nhiệt độ, oxy hóa khử, pH và oxy có thể được xác định bằng một MSH. Các thiết bị điện tử tích hợp cho phép số hóa trực tiếp các cảm biến tương tự. MSH có thể được tích hợp vào hệ thống BlueBox thông qua CAN bus hoặc vào PLC thông qua Modbus. Giao thức cần thiết và chương trình cấu hình PC có sẵn miễn phí.

  Máy phân tích cỡ hạt Horiba LA-350