Cảm biến độ dẫn điện cảm ứng BlueEC

Tháng Mười Hai 10, 2021 - Danh mục: Thiết bị quan trắc - Từ khóa:

Cảm biến độ dẫn điện BlueEC hoạt động dựa trên nguyên tắc đo cảm ứng và có tính năng đo nhiệt độ tích hợp. Ngoài ra, cảm biến kỹ thuật số có khả năng tính toán đồng thời độ mặn và hàm lượng TDS. Cảm biến có thể được kết nối trực tiếp với tất cả các bộ điều khiển của Hệ thống BlueBox thông qua giao diện Modbus kỹ thuật số.

Các thông số sau được đo:
1. Độ dẫn điện
2. Nhiệt độ
3.
Độ dẫn điện bù nhiệt độ 4. Độ mặn (tính theo công thức UNSECO)
5. TDS (tính toán)

  Cảm Biến Đo Độ Đục BlueTrace