Máy đo độ đục cầm tay WTW Turb 430 IR / Turb 430 T Turbidity Meter

Tháng Mười Hai 7, 2021 - Danh mục: Thiết bị quan trắc - Từ khóa:
Máy đo độ đục Turb® 430 IR theo tiêu chuẩn DIN ISO 27027 và máy Turb® 430 T dựa theo tiêu chuẩn US EPA 180.1 đáp ứng các yêu cầu của phương pháp đo lượng ánh sáng khuếch tán nephelometric ở tán xạ 90° trong nước uống với độ chính xác cao nhất, đặc biệt ở phạm vi <1 NTU (Đơn vị đo độ đục khuếch tán). Ngưỡng đo là 0-1100 NTU/FNU cùng với công nghệ chuyển đổi phạm vi đo tự động, do đó thích hợp với các phân tích về nước cũng như trong kiểm soát chất lượng như xăng dầu, nuôi cấy tế bào, hay trong ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát.

Tính năng

  • Độ chính xác phòng thí nghiệm, thích hợp cho các sản phẩm nước uống
  • Chu kỳ hiệu chuẩn có thể được điều chỉnh và tuân thủ theo tài liệu GLP
  • Phương thức tán xạ dựa theo dược điển 5.0

Phép đo và hiệu chuẩn tự động 3 điểm tự vận hành hoặc dựa vào bảng điều khiển. Hiệu chuẩn sử dụng dung dịch chuẩn AMCO Clear® cài đặt ở (0.02-10-1000 NTU). Lên đến 1000 dữ liệu cài đặt bao gồm các số ID mẫu có thể được lưu trữ và xuất dữ liệu tuân thủ quy định GLP thông qua phần mềm LSdata trên máy tính. Sự đảm bảo chất lượng của kết quả đo được hỗ trợ bởi chu kỳ hiệu chuẩn được cài đặt với hướng dẫn sử dụng. Turb® 430 không chỉ là một thiết bị đo di động – dùng trong các lĩnh vực thực nghiệm – mà còn là thiết bị đo chính xác đáng tin cậy cho các ứng dụng lên đến 1100 NTU/NFU với bộ quản lý dữ liệu tối ưu!

  Máy đo WTW inoLab® pH để bàn

Dung dịch chuẩn AMCO Clear®

Các dung dịch hiệu chuẩn polymer tốt hơn Formazine bởi tính chính xác và ổn định cao hơn đáng kể do không trôi giá trị, từ đó làm tăng độ chính xác của phép đo một cách đáng kể:

  • Sai số của máy chỉ ± 1% để đạt được độ chính xác cao nhất
  • Sự phân bố và kích thước hạt ổn định trong thời gian dài
  • Không ảnh hưởng sức khỏe
  • Dễ dàng sử dụng
  • Chứng nhận của N.I.S.T