Điện cực pH

Tháng Mười Hai 10, 2021 - Danh mục: Thiết bị quan trắc - Từ khóa:

Điện cực pH có màng ngăn zircon cho phép xác định chính xác và đáng tin cậy giá trị pH.

Lĩnh vực ứng dụng:
▪ Nước uống
▪ Nước trong
▪ Nước có hàm lượng chất rắn thấp
▪ Giám sát môi trường

Tùy chọn, điện cực có sẵn với một cảm biến nhiệt độ tích hợp.

  Máy đo BOD / Hô hấp WTW