Máy đo BOD / Hô hấp WTW

Tháng Mười Hai 9, 2021 - Danh mục: Thiết bị quan trắc - Từ khóa:

WTW BOD Measurements / Respiration,

Nhu cầu oxy sinh hóa
Trong “BOD pha loãng” nồng độ oxy của mẫu thử được đo bằng cảm biến oxy hòa tan trước và sau thời gian ủ 5 ngày.
Sự khác nhau giữa các phép đo là giá trị BOD5; đây là phương pháp EPA chính thức.
Trong “tự kiểm tra BOD” bằng hô hấp kế, việc giảm oxy sẽ gây ra sự khác biệt áp suất nhất định có thể đo bằng cảm biến áp suất. Phương pháp thao tác rất dễ thực hiện.
Cả hai phương pháp rất khác nhau, nhưng các phép đo đều liên quan trực tiếp đến việc xả thải thường thấy trong nhà máy xử lý nước thải đô thị và khu công nghiệp. Cả 2 phương pháp đều yêu cầu mẫu thử được bảo quản ở nhiệt độ 20°C trong 5 ngày. WTW cung cấp lồng ấp điều chỉnh nhiệt độ với dải đo rộng

Phân hủy/Hô hấp
Khi ý thức môi trường càng cao, việc kiểm tra khả năng phân hủy vi sinh càng trở nên quan trọng, từ khảo sát đất ở các bãi rác đến khảo sát tác động môi trường nhằm mô tả đặc điểm của các chất hóa học mới. Đo độ hô hấp cần thiết để việc phân hủy kỵ khí hoặc hiếu khí có thể dễ dàng thực hiện bằng cách sử dụng hệ thống OxiTop®-C hiệu suất cao. WTW cung cấp đa dạng các gói ứng dụng đặc thù đi kèm với các ống mẫu thử phù hợp.

  Máy đo đa thông số để bàn WTW inoLab® Laboratory